Muszyna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
290 000 PLN
Cena za m2
134,76 PLN
Powierzchnia działki
2 152 m2
Przeznaczenie działki
Rekreacyjna
Szerokość działki (mb.)
46.7
Długość działki (mb.)
45.81
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Kwadrat
Prąd
Tak
Ogrodzenie
Brak
Numer oferty
104/4897/OGS

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest działka, położona w Muszynie o pow. 21,52 arów. Idealna dla osób, ceniących sobie spokój, ciszę, obcowanie z naturą. Miejsce wypadowe na różniego rodzaju wycieczki górskie, wędrówki po lasach, wycieczki rowerowe. Nadaję się pod agroturystykę. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka leży w terenach:
UTx - projektowane usługi turystyczno-wypoczynkowe, w terenach zagrożonych zjawiskami osuwiskowymi bądź erozją,
tereny UT, przeznacza się pod usługi turystyczno-wypoczynkowe, z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia na usługi, zabudowę pensjonatową oraz z możliwością budowy mieszkań. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) na poszczególnych działkach budynki moga byc realizowane, jeżeli działka ma ustalony, stosownie do odrębnych przepisów prawnych, dojazd wiążący się z układem istniejących dróg piblicznych;
2) powierzchnia nowych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 2000m2;
3) tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej - z zachowaniem warunków określonych w par. 30-36; obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i wewnętrznych;
4) co najmniej 55% terenu powinno być zagospodarowane jako zieleń biologicznie czynna; należy wprowadzić zieleń izolacyjną w otoczeniu parkingów i wzdłuż dróg;
5) forma arcitektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
a) liczba kondygnacjinie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych,
b) dach z kalenicą równoległa do dłuższego boku budynku, powinien być dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu głównych
połaci dachu pod kątem 30-45 stopni; zaleca się wysuwanie okapów na odległość co najmniej 0,4 m od lica budynku; ustala się zakaz:
- stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
- wysuwania krawędzi połaci ukośnie do lica ściany szczytowej,
- otwierania dachów na całej długości,
c) poddasza mogą być oświelone przy użyciu okien w szczytachh, otwarć dachowych, w tym pulpitowych bądź okien połaciowych, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do krawędzi ścianki otwarcia dachowego,
d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w przypadku użycia innych materiałów niż dachówka - w kolorach ciemnych, elementy tynkowe w kolorach jasnych, stonowanych.

Na terenach zagrożonych zjawiskami osuwiskowymi bądź erozją, dopuszcza się zabudowę po przeprowadzeniu badań geotechnicznych i geologiczno inżynierskich i spełnieniu wymagań określonych w wyniku tych badań.

ZL - tereny lasów i zadrzewień
Na terenach ZL, ustala się następujące zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:
1) zachowanie istniejącyc lasów
2) zagospodarowanie zgodne z zasadami określonymi w planach urządzenia lasu i przepisach odrębnych,
3) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną, melioracją wodną i urządzeń turystycznych,
4) mogą być realizowane drogi i parkingi leśne,
5) dopuszcza się budowę podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

Są to równiez tereny:
- zagrożone erozją
- osuwiskowe
- strefy ochrony uzdrowiskowej C-M.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w terenie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura na stronie www.house.nieruchomosci.pl

Art. 179b. z dnia 20 lipca 2018 r Ustawy o obrocie nieruchomościami wniósł zmiany w ustawie:
„ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.”
5) sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawierana z osobą zbywającą/nabywcą. W razie nieokreślenia wynagrodzenia w umowie, przysługuje wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach zawarte w Ustawie o obrocie nieruchomościami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Agent prowadzący:
Beata tel.: 533 200 121
Paulina tel.: 531 159 873

Parametry dodatkowe

  • Dostępne w okolicy: Las, Restauracja, Góry, Rzeka, Zabudowa niska, Plac zabaw, Sklep
  • Droga dojazdowa: Polna droga
  • Komunikacja: Kolej, Bus, PKS
  • Widok na: Las, Pola

Kontakt

Paulina Maciuszek-Kos

Paulina Maciuszek-Kos

Telefon:
531159873
E-mail:
paulina.house@wp.pl
Numer licencji:
22548

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę House Nieruchomości z siedzibą w Nowym Sączu ul. Żywiecka 20 dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych, ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest House Nieruchomości z siedzibą przy Żywiecka 20, 33-300 Nowy Sącz (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres house.nieruchomosci@wp.pl… czytaj więcej