Nowy Sącz

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
295 000 PLN
Cena za m2
180,43 PLN
Powierzchnia działki
1 635 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
40
Długość działki (mb.)
40.7
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Kwadrat
Ogrodzenie
Brak
Numer oferty
98/4897/OGS

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży są 2 działki budowlane z wydanymi warunkami zabudowy o łącznej powierzchni 16,35 ar. Działki usytuowane są w Nowym Sączu w dzielnicy Zawada. Działki nie ogrodzone, bardzo dobrze nasłonecznione na delikatnym wzgórku w kształcie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 40x41m. Wszystkie media miejskie w granicy działki (woda, kanalizacja, gaz i prąd). Dojazd bezpośredni do działki drogą bitą. Warunki zabudowy zostały wydane w 2013 r - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną. W toku postepowania uzyskano następujące opinie:

TAURON Dystrybucja S.A., oddział w Krakowie Rejon Wysokich Napięć z dnia 22 grudnia 2011 r. ze względu na lokalizację inwestycji w pobliżu linii wysokiego napięcia. TAURON informuje, że teren nieruchomości (działek) krzyżuje trasa dwutorowej, napowietrznej linii 110 kV relacji Gorzków Krościenko, Gorzków - Łososina przęsło 165-166.
Z naszej strony informujemy, że możliwość zabudowy w pobliżu elektroenergetycznych linii napowietrznych regulują:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
- Polska Norma PN - E - 05100 -1 z marca 1998 roku lub norma PN - EN 50341 - 1.

W związku z powyższym projekt zagospodarowania działki wraz z infrastrukturą należy przedstawić do uzgodnienia w Rejonie Wysokich Napięć celem sprawdzenia jego zgodności z w/w przepisami.
Ponadto informujemy, że powyższe działki krzyżuje również linia o napięciu 30 kV. Warunki zabudowy w sąsiedztwie linii 30 kV wyda Rejon Dystrybucji Nowy Sącz w osobnym piśmie.
Nie wyklucza się istnienia w pobliżu innych obiektów elektroenergetycznych, których niniejsze pismo nie dotyczy.

Pismo Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu, Rejon Nadzoru Urządzeń w Nowym Sączu ze względu na lokalizację inwestycji w pobliżu potoku Łącznik z dnia 13 grudnia 2011 r.

I. Rodzaj inwestycji - zabudowa mieszkaniowa.
Planowana zabudowa stanowić będzie kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach sąsiednich w obszarze analizowanym.
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy:
1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
a) rodzaj zabudowy:
- budynki należy realizować jako wolnostojące
b) linia zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy - jak na załączniku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy. Dokładną lokalizację obiektów uzgodnić z TAURON oraz z MZMiUW;
c) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy do powierzchni działki/terenu: do 0,16 (16%)w tym udział powierzchni biologicznej czynnej: co najmniej 0,60 pow. terenu inwestycji;
d) szerokość elewacji frontowej: do 14,4 m;
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m mierzona od średniego poziomu terenu istniejącego przed głównym wejściem do budynku;
f) geometria dachu:
- kąt nachylenia połci dachowych budynku: 30-45 stopni;
- wysokość głównej kalenicy obiektu: do 10 m od średniego poziomu terenu istniejącego;
- układ połaci dachowych: symetryczny;
- kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki prostopadły i równoległy;
g) zasady podziału terenu - planowana inwestycja nie jest związana z zamiarem podziału terenu.


Agent prowadzący Beata tel 533 200 121
Paulina tel 531 159 873

Art. 179b. z dnia 20 lipca 2018 r Ustawy o obrocie nieruchomościami wniósł zmiany w ustawie:
„ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.”
5) sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawierana z osobą zbywającą/nabywcą. W razie nieokreślenia wynagrodzenia w umowie, przysługuje wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach zawarte w Ustawie o obrocie nieruchomościami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

Beata Maciuszek

Beata Maciuszek

Telefon:
533200121
E-mail:
beata.house@wp.pl

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę House Nieruchomości z siedzibą w Nowym Sączu ul. Żywiecka 20 dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych, ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest House Nieruchomości z siedzibą przy Żywiecka 20, 33-300 Nowy Sącz (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres house.nieruchomosci@wp.pl… czytaj więcej