DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
173 100 PLN
154,28 PLN/m2
NOWY SĄCZ
Opis
3 działki budowlane na terenie Nowego Sącza w dzielnicy Kochanowskiego na trasie wylotowej w kierunku Librantowej.
Dojazd do działek wydzieloną drogą wewnętrzną, będącą zjazdem z ulicy Podgórskiej.
Działki nachylone, widokowe, nasłonecznione, bez nasadzeń, częściowo ogrodzone.
Kształtem zbliżone do prostokąta, co zostało przedstawione graficznie na jednym ze zdjęć w raz z wymiarami.

Działka I o pow.: 11,86 ar w cenie 173 100 zł (kolor zielony)
Działka II o pow.: 11,86 ar w cenie 183 200 zł (kolor granatowy)
Działka III o pow.: 10,30 ar w cenie 191 000 zł (kolor czerwony)

Przy zakupie działki I i II jako całość mamy większa działkę na wypłaszczonym terenie kosztem drogi dojazdowej. Widać to na grafice, gdzie wariant ten oznaczony jest kolorem seledynowym. Kolejnym plusem jest korzystniejsza cena.

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W terenie jakim znajdują się działki w dn. 23.01.2018 r. została podjęta Uchwała RM Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzania MPZP Nowy Sącz - 61.
Na chwilę obecną są wydane warunki zabudowy, które określają rodzaj inwestycji:
- na każdej działce budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym oraz garażem
- nieprzekraczalna linia zabudowy - nie określa się ze względu na położenie obiektów w głębi działek, wzdłuż istniejącej skarpy; usytuowanie
budynków zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzyskanymi uzgodnieniami;
- sposób posadowienia, odwodnienia i konstrukcję każdego obiektu należy dostosować do warunków morfologicznych geologicznych terenu w oparciu o dokumentację geologiczno - inżynierską, którą należy opracować zgodnie z zleceniami WGK UMNS;
- obowiązuje zachowanie 60% powierzchni działki biologicznie czynnej;
- wykonanie zjazdu z ulicy Pogórskiej na warunkach Miejskiego Zarządu Dróg
- wysokość obiektów - do 8,5 m od terenu istniejącego do kalenicy w tym wysokość elewacji do okapu - do 5 m;
- szerokość elewacji frontowej - od strony ul. Podgórskiej: 10 m(z tolerancją 20 %) - dotyczy obiektów na działkach w drugiej linii zabudowy; pozostałych szerokości nie określa się ze względu na konieczność dostosowania do warunków terenowych oraz zachowania warunków technicznych;
- dach o nachyleniu 30-45 stopni, kalenica prostopadła do elewacji frontowej lub w układzie mieszanym;
- wyklucza się dachy o połaciach przesuniętych w pionie na całej długości kalenicy;
- wyklucza się stosowania pokryć dachowych w intensywnych kolorach;
- zakaz realizacji na działce budynków tymczasowych.

Od wschodu teren działek sąsiaduje z potokiem Naściszówka, którego skarpa brzegowa wznosi się w granicach działek (zacieniony teren).
Teren posiada opinie geologiczną.


Art. 179b. z dnia 20 lipca 2018 r Ustawy o obrocie nieruchomościami wniósł zmiany w ustawie:
„ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
4) innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.”
5) sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawierana z osobą zbywającą/nabywcą. W razie nieokreślenia wynagrodzenia w umowie, przysługuje wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach zawarte w Ustawie o obrocie nieruchomościami.

Agent prowadzący Beata tel 533 200 121
Paulina tel 531 159 873
Szczegóły oferty

Cena173 100 PLN

Cena za m2154,28 PLN

Powierzchnia działki1 122 m2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Szerokość działki (mb.)42

Długość działki (mb.)27

Ukształtowanie działkiZróżnicowana

Kształt działkiProstokąt